Acordo de colaboración educativa entre a Universidade de Vigo e o AGGA

14/03/2011 O AGGA e a Universidade de Vigo acordan establecer un programa de colaboración para o desenvolvemento das prácticas profesionais dos alumnos do "Master en Arte Contemporáneo. Creación e investigación".
Este acordo se firmo en febreiro do 2011.